تاریخچه و انواع انرژی درمانی چیست؟

زیر بینی (UN): این نقطه در محدودهی کوچک بین انتهای بینی و بالای لب بالایی قرار دارد. اگر مشکل پرخوری و حتی بی اشتهایی دارید، لمس درمانی به شما کمک می کند تا با این مشکلات کنار بیایید و در جهت سالم تر بودن خود فعالیت کنید. اگر این چاکرا کم کار باشد فرد به درستی نمیتواند تصمیم گیری کند ، دائما دچار افکار منفی می شود ، نسبت به همه چیز بی علاقه و بی اراده می شود در نتیجه کم کاری این چاکراه فرد درگیر سوهاضمه ، بی حالی خواهد شد . متافیزیک و هـالهٔ نورانـیمتافیزیك به مجموعه مقولات غیر قابل ادراك با حواس ظاهری گفته میشود، یكی از این مقولات انرژیهای لطیف اطراف موجودات مختلف میباشد، كه از جمله موارد مهم برای تدبر و تعمق در عظمت خالق یگانه است. حوزهٔ انرژی زمین را میتوان با حواس برتر(ادراكات فراحسی) احساس و ادراك نمود. این حوزهٔ انرژی، به نسبت انرژیهای موجود در طیف رنگهای مرئی دارای طول موج و فركانس متفاوت میباشد، به همین دلیل با حواس پنجگانه قابل احساس نمیباشد. بعضی محققان نیز توانستهاند با دستگاه تشعشعیاب، انرژی هالهٔ نورانی را ردیابی نموده، طول موج و فركانس آن را بطور دقیق مشخص نمایند. راه معتبر دانستن یک روش ، اثبات علمی آن است و در مورد آن دسته از روش های درمانی یا تکنیک هایی که با عناصر غیر قابل لمس (مانند انرژی) کار می کنند ، این یک کار دشوار است.

برخی تاریخ نویسان سنی این روش را با طعن و کنایه تبشیر شیعی (به مثابه گروههای تبشیری مسیحی) نام نهادهاند. همچنین عضویت در هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته طب سنتی ایران، عضویت در هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته تاریخ و متون پزشکی ایران، عضویت پیوسته در شاخه حکمت طب اسلامی و سنتی فرهنگستان علوم پزشكي، رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی و مدیر گروه طب سنتی دانشگاه شاهد. كنتویلهمفونرایشنباخ، سی سال از زندگی خود را در تحقیقات دربارهٔ هاله صرف كرد. شاید تقسیم هاله به هفت لایه صحیحتر باشد كه در انطباق با هفت چاكرای اصلی موجود در هاله میباشد. این نصفالنهارها را به دودسته، شامل نصفالنهارهای اصلی و فرعی تقسیم نمودهاند. چاکرا های اصلی که اغلب در مورد آنها صحبت می شود، هفت چاکرا هستند که در زیر با جزییات بیشتری بررسی خواهیم کرد. بدن متشکل از یک سری چاکرا میباشد که اگر حالت تعادل نداشته باشد، انسان به بیماری های مختلفی گرفتار میشود. با انجام آساناها تعادل بدنی بیشتر شد. شمع محیط ما را متعادل میکند مثل قضیه بودن و نبودن در یین و یانگ باید متعادل شود، شمع کمک میکند به تعادل و بهمحض اینکه به تعادل برسد دیگر کاری انجام نمیدهد .پس عود و سنگ نمک یا بهطور کل نمک هر کدام اندازه مطمئنی برای استفاده دارند ولی شمع هیچ اندازهای و محدودیتی ندارد ولی عود اینطور نیست و اگر عود را زیاد روشن کنید حالتان بد میشود و یا سنگ نمک یا نمک زیاد استفاده کنید آسیب میرساند.

بعد از تمام شدن مراحل انرژی درمانی ۱۵ میلیون تومان دیگر باید پرداخت کنم که بتوانم سراغ یادگیری قانون جذب و باز کردن چاکراها و چشم سوم بروم. این حوزه تمام اشیاء و موجودات را به شكل باردار در میآورد و منبعی بیپایان است. بطور كلی تمام رنگها دارای دو وجه مثبت و منفی میباشند و بروز هر یك از این وجوه، به خود شخص بستگی دارد. حوزهٔ انرژی انسان تجلی حوزهٔ انرژی كیهان است و تحت شرایط خاص قابل دیدن است، این حوزه عامل انتقال ارتعاشات خلاقه از سرشت برتر به جهان مادی است و انرژی موردنیاز ابعاد ماورائی انسان را تأمین میكند.همانطور كه جسم به انرژی نیاز دارد و این انرژی از طریق غذا تأمین میشود، روان و روح نیز به انرژیهای خاص خود نیاز دارند كه از طریق هاله تأمین میگردد. عرفا اولین كسانی بودند كه به وجود هاله اشاره كردهاند. امروزه وجود هالهٔ نورانی به روشهای مختلف اثبات شده است.

جالب است بدانید برای کسانیکه خوردن نمک بر ایشان زیانآور است در صورت قرار دادن چراغهای نمکی در محل زندگی نمک مورد نیاز بدن آنان توسط چراغهای نمکی تامین میشود. انرژی درمانی هوشمندانه به نقاط مورد نیاز بدن جاری میشود. تصور کنید که مثلا در یک غار نمکی میروید یا مثلا به دریاچه نمکی چون برای پاکسازی مفید هستند وقتی که وارد غار نمکی میشوید بدن شما دارد پاکسازی میشود ولی اگر هرروز بروید کمکم مشکل پیدا میکنید، یعنی اگر هر روز یک ساعت بروید غار نمک دیگر در آنجا خیلی پاکسازی نمیشوید و بدن شما آسیب میبیند و کمکم اضطراب و استرس میگیرید و مشکلاتی برای شما بهوجود می آید، یا مثلا اگر شخصی روزی دو یا سه بار دوش آب نمک بگیرد زیادهروی میکند و کمکم به سمت اضطراب و استرس میرود و سیستم تعادلش بههم میخورد و با هر تغییر کوچکی اضطراب میگیرد و بههم میریزد و استرس میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید