دانلود تعمیرات موبایل

برای بسیاری از مردم جالب است که بدانند گوشیشان وقتی خراب میشود

چگونه تعمیر میشود . ویا خیلی از دوستان میخواهند خودشان تعمیر کنند

اما دانش این کار را ندارند .

ما در این نرم افزار آمده ایم و اصول تعمیرات را به زبان ساده توضیح دادیم

که هم برای مبتدیان قابل استفاده باشد هم برای کسانیکه پیش زمینه

تعمیرات را دارند.

اگر میخواهید گوشی خودتان را تعمیر کنید باید از روی اصول آن کار کنید.

این نرم افزار آموزشی کمک میکند که شما

عیب یابی

تست گوشی

نقشه خوانی

وتعمیر گوشی را بصورت اصولی یاد بگیرید.

 

150,000 ریال – خرید